marți, 15 decembrie 2009

penTru ka...

pentru ka exysta dyn ke in ke may putzyne povesty trayte....yu am sa o fak pe a mea....
pentru ka nu am kunoskut toate staryle nu am sa vreau sa raman numay ferykyt...
pentru ka nu may exysta lybertate...no o sa may fym lybery..
pentru ca avem o syngura vyatza...o fakem ka pe kelelalte..
pentru ka stym ke e byne sy ke e rau... o sa fekem asa sy asa...
pentru ka ey kred ka ne kontroleaza avem puterea de a kreea o poveste, lybertate, sy o vyata....Ke nu e byne sa kontrolezy?..
Byne orykum e ka stym ke vrem...sy dyn fyekare ramane chyar o poveste...

vineri, 11 decembrie 2009